Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

Działalność dodatkowa

 

  • doradztwo zootechniczne , żywieniowe i higieniczne
  • pomoc producentom mleka w zakresie zaopatrzenia w towary( w tym środki higieny doju, pasz i koncentratów paszowych, nasion, nawozów, części zamiennych do urządzeń udojowych i inne)
  • wymiana wzajemnych informacji wśród dostawców o możliwości wykonania różnego rodzaju usług, a także zakupu i sprzedaży nadwyżek własnych produktów.