Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

Działalność podstawowa

 

Firma zawiera umowy kontraktacji z dostawcami mleka. Odbiór mleka odbywa się specjalistycznym transportem od każdego dostawcy mleka. Mleko jest poddawane badaniom na zawartość komórek  somatycznych, drobnoustrojów , białka, tłuszczu i innych parametrów zgodnie z obowiązującymi przepisami  w laboratorium Eurofins Polska Spółka z o.o. w Malborku. Na podstawie wyników tych badań naliczana jest indywidualna cena 1 litra zakupionego mleka. Zebrane mleko jest dowożone do poszczególnych odbiorców, z którymi zawarte są szczegółowe umowy handlowe, zawierające wszelkie zabezpieczenia gwarantujące zapłatę za dostarczone mleko.
Nasza działalność mieści się w ramach uregulowań ustawy o Rynku mleka, jest poddana kontroli władz weterynaryjnych. Spółka posiada opracowany , przyjęty przez Inspekcję Weterynaryjną zespół procedur HACCAP. Do właściwej kontroli obrotu mlekiem i ewidencją kwot mlecznych Spółkę wpisano do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadano numer ewidencyjny 081.