Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

Udziałowcy

 

„Mleko Pomorskie” utworzone zostało przez 17 udziałowców, którzy wykupili łącznie 53 udziały.
Obecnie jest 21 udziałowców z taką samą ilością udziałów.
Zapis w umowie Spółki nie zezwala na wykup powyżej 20% udziałów przez jednego udziałowca.